مطالب ویزای توریستی انگلستان

ویزای توریستی انگلستان

مراحل اخذ ویزای توریستی انگلستان

ویزای توریستی کشور انگلستان که به عنوان ویزای بازدیدکننده استاندارد نیز شناخته می شود، یک ویزای اقامت کوتاه مدت انگلستان است که به دارنده آن اجازه می دهد تا حداکثر 6 ماه در بریتانیا اقامت داشته باشند.

ادامه مطلب »